Šlapete správně?

Dnes něco málo o kvalitě Vašeho záběru do pedálů aneb co ta všechna divná čísla z Vašeho wattmetru prakticky znamenají.

Vyspělé wattmetry jsou doslova pojízdné laboratoře. Ale jak už to tak bývá, pochopit souvislosti tajemně znějících ale velmi užitečných metrik, sledujících doslova každou Vaši svalovou skupinu není vůbec triviální. Byla by škoda se alespoň nepokusit se v tom zorientovat. Proč? Dá se z toho docela dobře profitovat, když už ten waťák vozíte.

Kromě té nejznámější - tedy poměr záběru levou a pravou nohou (Left/Right, udávané v %), jsou to zejména Torque Effectiveness, tj. efektivita záběru obou nohou do pedálu a jak dále uvidíme i jejich spolupráce a také Pedaling Smoothness tedy čistota nebo „kruhovitost“ šlapání chcete-li.

Pro začátek bude stačit, že si představíme že ne všechna síla kterou se do pedálu opíráme je užitečná a žene kliku a tedy i náš stroj vpřed. Ti studovanější budou asi vědět, že pokud chcete točit klikou bez zbytečných ztrát, síla kterou do ní pomocí pedálu posíláte musí být v každém okamžiku na kliku kolmá. Všechno ostatní je neproduktivní zbytečné úsilí, které se v celé soustavě ztratí bez efektu. Tohle je asi jasné.

Pedal Smoothness (kruhovitost šlapání, dále PS) nám ukazuje, jak rovnoměrně je záběr nohy rozložen podél jedné kompletní otáčky kliky. Konkrétní číslo zde znamená poměr průměrné a maximální hodnoty síly kterou se během jedné otáčky opíráme do pedálů. Počítá se zvlášť jak pro levou tak pravou nohu a pohybyje se typicky v rozmezí 10-40%. 100% je možné dosáhnout pouze pokud byste byli stroj a šlapali zcela rovnoměrně podél celé otáčky tedy opravdu “do kruhu”. Pokud se naopak opřete do pedálu pouze na krátký okamžik, většinou se to děje v té nejvýhodnější poloze kdy na pedálu “stojíte” je PS okolo 10%. Cílem je zapojit do hry co nejvíce svalových skupin a tak šetřit nejvýkonnější sval - tedy 4-hlavý stehenní, který se následně odmění delší výdrží. Výzkumy ukazují, že takto lze získat dalších 10-30W ve váš prospěch aniž by to významně poznal Váš kardiovaskulární systém. Jedná se zejména o schopnost zapojit také zadní stehenní svaly a hýžďové svaly (Gluteus Maximus).

Situace je ale ještě o něco složitější, neboť nejenže nejsme stroj a jednoduše neumíme šlapat do kruhu, my si dokonce bráníme účinné funkci nohy která jde do záběru tou druhou nohou, která se pohybuje na opačném konci kružnice. Jakkoliv to zní nepochopitelně, je to celkem jednoduché. Zkuste si na místě stoupnout do pedálů abyste měli kliky vodorovně a bude Vám jasné, že přední noha bude muset „přetlačit“ tu zadní abyste se mohli rozjet dopředu. No a tady je ten profit. Ti nejlepší se totiž se svou „zadní“ nohou nepřetlačují, ona jim naopak pomáhá vytahovat pedál „nahoru“. Jakkoliv to zní triviálně, triviální to vůbec není. Proto abyste toho byli schopnní je třeba být na kole uvolněný a mít pevný střed těla (proto ho určitě trénujete). Pokud by to triviální bylo, měli by všichni hodnotu Torque Effectiveness (efektivita záběru do pedálů, dále TE) 100%. Typická hodnota při zatížení se však pohybuje mezi 60-95% a ukazuje mám jak mnoho nám zadní noha brání záběru té přední. 60% znamená že vám vaše vlastní noha krade 40% síly záběru té přední. Hodnoty se liší jak s velikostí zatížení (se zatížením ekonomika šlapání většinou roste), tak se liší i levá versus pravá (dominantní noha překvapivě většinou brání více) dokonce je i celkem typické, že slabší noha se více zapojuje až při konkrétním zatížení. A to už není čas rozebírat co se děje při jízdě ze sedla. Není vyjímkou, že poměr Levá/Pravá se často vymění a nemusí to být vůbec tím že levá najednou zabírá více (viz. níže).

Souhlasím, je trošku frustrující tohle všechno na své pojízdné laboratoři za jízdy vidět, ale zvyknete si. A dá se s tím i něco dělat. Tedy pokud máte alespoň průměrné vlohy a oboustranné měření záběru, tj umíte měřit každou nohu zvlášť. Například pomocí oboustranných pedálů s wattmetrem (PowerTap P1 apod.), nebo máte obě kliky s wattmetrem (Stages LR). Nikoliv Quarq, SRM, Power2Max ani WattBike. Problém těchto “semi” oboustranných měřičů je ten, že neumí rozlišit pravou nebo levou nohu a tak počítají že přesně půlka záběru jde na konto pravé nohy, druhá půlka na konto levé. Jenomže pokud noha která není v záběru (ta zadní) začne té co v záběru je (ta přední) překážet, wattmetr pouze zahlásí že jedete nižší watty tou v záběru. Ale čim to je už neprozradí. Neboli hodnota TE je u "semi L/R měřičů" nedostupná.

Ano, z toho také vyplývá, že semi oboustranný měřiče Vám nebudou měřit celkový výkon správně, pokud neumíte správně šlapat. Chcete důkaz? Zkuste si na tomto měřiči zašlapat pouze jednou nohou. Ačkoliv šlapete pouze jednou, bude vám ukazovat nenulový poměr L/R.

Jakto? A co vlastně tedy znamená ta nenulová hodnota u nohy která vůbec není v pedálu? Tak to už necháme jako námět k zamyšlení.

Autor: Robert Kleiner, SPEEDweaponry